Ga naar hoofdcontent

Privacyverklaring

Met deze verklaring (hierna de "Verklaring") willen wij jou informeren waarom en op welke wijze je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, de Nationale Loterij, een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 25-33, en met ondernemingsnummer 0223.967.357 (hierna "wij").