Ga naar hoofdcontent

9. Jouw rechten in verband met jouw persoonsgegevens

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de regels van de GDPR.

 

9.1. Hoe oefen ik mijn rechten uit?

Hieronder is uitgelegd hoe je jouw rechten in verband met jouw persoonsgegevens kan uitoefenen. Een deel van de rechten als speler of contact kan je zelf online op onze websites en apps regelen, zoals het inkijken van je gegevens.Je kan je rechten ook uitoefenen via het formulier op onze website.

Indien je niet beschikt over een internetverbinding kan je je aanvraag ook via een aangetekende brief sturen naar Nationale Loterij, Juridische dienst, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel.

Vermeld zeker het onderwerp en voeg een kopie van je identiteitskaart toe als identiteitsbewijs en een retouradres voor ons schrijven.

In geval van digitale communicatie identificeren we jou aan de hand van het e-mailadres dat bij ons gekend is. In andere gevallen identificeren we je op basis van je identiteitskaart.

Je krijgt antwoord binnen de maand na ontvangst van je aanvraag, tenzij we meer informatie nodig hebben. In dat geval brengen we je daarvan binnen de maand op de hoogte en krijg je een antwoord binnen de 3 maanden na ontvangst van je aanvraag.

 

9.2 Jouw rechten

Je kan op elk moment inzage krijgen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.


1. Je kunt je persoonsgegevens zelf inkijken met betrekking tot

Onze website (inclusief de historiek van je transacties en notificaties als je online speelt)scooore.be (inclusief de historiek van je transacties)

2. Je kunt je eerder gegeven voorkeuren zelf inkijken voor

 • het ontvangen van e-mails van de Nationale Loterij (via een link in elke mail)
 • winnaarscommunicatie (in je Nationale Loterij account)
 • notificaties via de app van de Nationale Loterij (binnen de app en op je toestel)
 • de instelling van jouw cookies (via cookie-beleid op onze websites)

3. Je dient een specifieke aanvraag te doen (via het online formulier in het Privacy Center)

 • om je voorkeuren met betrekking tot communicatie op maat te kennen
 • om andere persoonsgegevens in te kijken (bv. Abonnementen)
 • Voor de uitoefening van het recht van inzage en het verkrijgen van de bijhorende kosteloze kopie, kan je jouw gegevens en het e-mailadres dat bij ons gekend is ook invullen in ons online formulier. Je krijgt dan via e-mail een kosteloze kopie toegestuurd van alle persoonsgegevens die wij over jou, als speler of contact, hebben verzameld en die gekoppeld zijn aan dit e-mailadres.
 • Indien je je aanvraag via een brief doet, dan kan je de kosteloze kopie in jouw brievenbus verwachten.
 • Als je je recht van inzage uitoefent zoals hierboven beschreven, dan geeft de Nationale Loterij je een zo volledig mogelijk overzicht van jouw gegevens.

Let wel:

Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens niet opgenomen zijn in dit overzicht. Ze maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar.

Je hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te wijzigen. Indien je online bent, kan je jouw gegevens bekijken en aanpassen via de instellingen in de hieronder vermelde accounts. Met je login en wachtwoord krijg je toegang tot het gewenste platform.

Je kunt je persoonsgegevens zelf aanpassen met betrekking tot

 • Je Nationale Loterij account (bepaalde persoonsgegevens)

Je gegevens die gecontroleerd werden in het Nationale Rijksregister kan je niet zelf aanpassen. Als ze fouten bevatten, dien je contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 0800 997 62 of via het e-mailadres privacy@nationale-loterij.be

 • scooore.be (bepaalde persoonsgegevens)

Je gegevens die gecontroleerd werden in het Nationale Rijksregister kan je niet zelf aanpassen. Als ze fouten bevatten, dien je contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 0800 997 62 of via het e-mailadres privacy@fc.scooore.be.

Je kunt je voorkeuren zelf aanpassen voor

 • het ontvangen van e-mails van de Nationale Loterij (via een link in elke mail)
 • winnaarscommunicatie (binnen je Nationale Loterij account)
 • notificaties via de app van de Nationale Loterij (binnen de app en op je toestel)
 • communicatie op maat (binnen het online formulier in het Privacy Center)

Betwist je de juistheid van je persoonsgegevens? Dan kan je om een beperking van de verwerking verzoeken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren.

Wij vragen steeds jouw toestemming om persoonlijke berichten met al dan niet commerciële informatie naar jou te sturen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden als je dergelijke mededelingen niet (meer) van ons wilt ontvangen. Jouw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd en wij zullen jouw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden.

 • Deze aanpassing kan je ook gemakkelijk zelf doen op één van de digitale platformen (website, scooore.be, en de Nationale Loterij Club), waar je jouw voorkeuren kan terugvinden en aanpassen.
 • Ook onderaan elke mail die wij vanuit de Nationale Loterij versturen kan je je uitschrijven voor bepaalde communicaties.
 • Indien bovenstaande 2 opties jou niet verder helpen, kan je ons contacteren via de kanalen vermeld onder punt 10 van deze Verklaring.

Wij willen even jou aandacht vestigen dat het recht van bezwaar niet verhindert dat wij jou nog kunnen contacteren voor andere doeleinden, met inbegrip van de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

Verwerken wij jouw persoonsgegevens met jouw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor levering van de gevraagde producten of diensten? En vind je het handig om deze gegevens in het elektronische formaat .csv te krijgen? Dan kan je ons vragen om ze in deze digitale vorm kosteloos naar jouw e-mailadres door te sturen. Zo kan jij je persoonsgegevens opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of in het aangeleverde formaat zelf doorsturen naar een bestemmeling van jouw keuze.

Is de verwerking van je gegevens gebaseerd op jouw toestemming (zoals vermeld in punt 5.1. )?

Dan heb je het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

 • Deze aanpassing kan je ook gemakkelijk zelf doen op één van de digitale platformen (nationale-loterij.be, scooore.be, en de Nationale Loterij Club), waar je jouw voorkeuren kan terugvinden en aanpassen.
 • Ook onderaan elke mail die wij vanuit de Nationale Loterij versturen kan je je uitschrijven voor bepaalde communicaties.
 • Indien bovenstaande 2 opties jou niet verder helpen, kan je ons contacteren via de kanalen vermeld onder punt 10 van deze Verklaring.

We wensen je erop te wijzen dat je zelf de volgende voorkeuren kan aanpassen voor

 • e-games winnaarscommunicatie voor kleine winsten op onze websiteIndien je dit aanpast, worden jouw persoonsgegevens (voornaam, gemeente, gewonnen bedrag) niet meer op onze website getoond 
 • wanneer je met een e-game wint.communicatie op maat (binnen het online formulier in het Privacy Center)

Nadat jouw belangen zijn afgewogen met die van de Nationale Loterij, kunnen we in bepaalde gevallen je persoonsgegevens blijven verwerken vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

We willen er even je aandacht op vestigen dat dit recht van bezwaar niet verhindert dat wij jou nog kunnen contacteren. Het gaat dan om andere doeleinden, met inbegrip van de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Je kan ons tenslotte verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken indien je bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking.

Je hebt het recht om al je persoonsgegevens te wissen. Dat betekent dat je niet langer een relatie wenst te hebben met de Nationale Loterij. Wij kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn.

Hieronder valt ook je recht om ons te allen tijde te vragen te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens, verwerkt op basis van je toestemming of het gerechtvaardigde belang van de Nationale Loterij.

Let op:

Na het uitvoeren van deze actie, kan je bvb. niet meer online spelen via je Nationale Loterij account. Je zal ook niet meer herkend worden als lid van de Nationale Loterij Club en kan geen aanspraak meer maken op de voordelen die daarbij horen.

9.3. Hoe kan jij andere vragen of klachten naar ons doorsturen?

Heb je vragen of opmerkingen over

 • hoe wij je persoonsgegevens verwerken,
 • de uitoefening van je rechten,
 • deze Privacyverklaring?

Surf naar ons online contactformulier en stuur ze ons meteen door.

Indien je niet beschikt over een internetverbinding kan je je aanvraag ook via een aangetekende brief sturen naar Nationale Loterij, Juridische dienst, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel.


Indien je het nodig acht, kan je klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.


Alle informatie vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/