Ga naar hoofdcontent

Laatste wijziging privacy

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen of aanvullen als wij dat nodig achten. Je vindt hier altijd de meest actuele versie. Bij belangrijke wijzigingen verandert de datum hieronder.Neem je deze verklaring regelmatig door, dan weet jij altijd hoe wij je persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Brussel, 13/06/2022