Ga naar hoofdcontent

Waarom verzamelen we gegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens hangt af van de doelstelling die we voor ogen hebben.
Zo hebben we gegevens nodig om

 

 • te zorgen dat jij kan spelen en van onze diensten gebruikmaken
 • relevant met jou te communiceren
 • onze wettelijke verplichtingen na te komen
 • te kunnen functioneren als organisatie

 

4.1 Gegevens nodig om te zorgen dat jij kan spelen en van onze diensten gebruik kan maken

Jouw persoonsgegevens zijn absoluut noodzakelijk om online, via een abonnement of voor een promotionele actie te kunnen spelen.


We hebben je persoonsgegevens nodig om na te gaan dat je

 • meerderjarig bent,
 • in België woont,
 • de persoon bent die wil spelen,
 • en de eventuele winnaar bent.

We hebben je persoonsgegevens eveneens nodig om je de wettelijk verplichte en verantwoord spel-notificaties te sturen

Ook in het kader van andere diensten hebben we je persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld:

 • om je lid te kunnen maken van de Nationale Loterij Club
 • om je te laten deelnemen aan wedstrijden en/of andere promotieacties
 • voor de verwerking van je online aankopen in het loterijmuseum
 • voor de behandeling van je aanvragen van financiële steun, sponsoring, gadgets of vergunning voor een tombola.

We hebben je persoonsgegevens eveneens nodig om je resultatencommunicaties te sturen.


In het kader van de e-games winnaarscommunicatie voor kleine winsten op onze website worden jouw persoonsgegevens (voornaam, gemeente, gewonnen bedrag) tijdelijk getoond wanneer je met een e-game wint.


4.2 Gegevens nodig om relevant te communiceren met gepaste boodschappen of aanbiedingen

Weten we je naam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum dan kunnen we, mits jouw toestemming, gemakkelijk met jou communiceren. Kennen we ook je speelgedrag, net als je interesses, dan kunnen we, met jouw toestemming, relevant met jou communiceren. Zoals:

 • je informeren over nieuwe diensten, voordelen of evenementen;
 • je gepersonaliseerde nieuwsberichten sturen;
 • je aanbiedingen tonen op onze website of mobiele applicaties;
 • je gepaste advertenties van de Nationale Loterij tonen op andere websites.

Op deze manier engageren we ons om de ‘reclamedruk’ te verminderen en om je de juiste boodschap te sturen via het juiste kanaal op het juiste moment.

Om je gepaste advertenties van de Nationale Loterij te tonen op andere websites kunnen we jouw gegevens ook overmaken aan derden in een ‘gepseudonimiseerde’ vorm, bijvoorbeeld door het versleutelen van de persoonsgegevens.
 
Jijzelf bent verantwoordelijk voor de gegevens die je deelt en de toestemmingen die je geeft op websites en apps van derden, zoals  sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, Snapchat en nieuwswebsites.
 
Wens je helemaal geen gepersonaliseerde en relevante communicatie te ontvangen? Dan kan je je instellingen en voorkeuren aanpassen.
 
Let wel: je zal nog steeds onze niet-gepersonaliseerde campagnes te zien krijgen. 


4.3. Gegevens nodig om onze wettelijke verplichtingen na te komen

Specifieke wettelijke bepalingen verplichten ons om je persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij wettelijk verplicht om:

 • je te informeren over ons beleid inzake verantwoord spel;
 • te vragen naar je rijksregisternummer om je leeftijd en woonplaats te kunnen checken voor het openen van een online speelrekening;
 • correct te reageren in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, financiering van terrorisme en betalingsbedrog; 
 • correct te reageren als jij je rechten onder de privacywetgeving uitoefent;
 • vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te beantwoorden, bijvoorbeeld bij klachten;vragen van de Kansspelcommissie en/of de politionele en gerechtelijke overheden te beantwoorden (politie, parket, onderzoeksrechters en rechtbanken);
 • in te gaan op de vraag van elke andere overheidsdienst of publieke instantie waaraan persoonsgegevens dienen te worden meegedeeld in het kader van controle of onderzoek;
 • je als grote winnaar te identificeren;
 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenbescherming. 

4.4. Gegevens nodig om te kunnen functioneren als bedrijf

Bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens vinden plaats omdat deze noodzakelijk zijn om als organisatie te kunnen functioneren. Dit beschouwen wij als een 'gerechtvaardigd belang'. De Nationale Loterij heeft een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij engageren ons daarbij om de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk te houden en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van de Nationale Loterij en de eventuele impact daarvan op jouw privacy niet wordt verstoord.


Telkens een verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang, heb jij het recht om de stopzetting te vragen. Meer informatie daarover vind je in punt 9 (recht van bezwaar)


We wensen je wel te wijzen op mogelijke gevolgen van je bezwaar tegen bepaalde verwerkingen. Zo kan het dat je niet langer geïnformeerd wordt of geen gebruik meer kan maken van door ons aangeboden producten of diensten.


Hieronder een aantal voorbeelden van verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang:

 • Gegevens uit verschillende bronnen kunnen worden samengebracht voor de ontwikkeling van analytische modellen voor verschillende doeleinden: fraudeanalyses, procesanalyses of risicoanalyses. Ze kunnen zowel algemeen als op individuen worden toegepast.
 • Daarnaast kan de verwerking van gegevens gebeuren om de veiligheid en bewaking van personen, goederen of gebouwen te garanderen. Indien je  een trekking van de Nationale Loterij bijwoont, zullen we je persoonsgegevens gebruiken voor het aanmaken van een bezoekersbadge.
 • Persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor het bestuur, beheer en controle van de Nationale Loterij. Bijvoorbeeld: geschillenbeheer en juridische risico’s, of het voorkomen, opsporen en bestrijden van inbreuken tegen regelgeving die wij verplicht moeten naleven.
 • Wij verzamelen ook persoonsgegevens die nodig zijn voor de aanvraag van sponsoring of financiële steun (als onderdeel van ons maatschappelijk engagement), alsook voor de aanvraag van gadgets of vergunning voor een tombola.
 • Wij gebruiken ook persoonsgegevens voor studies, risico- en marketingmodellen, andere statistieken of om marktonderzoeken uit te (laten) voeren. Zo hebben we bijvoorbeeld je naam, mail of telefoonnummer nodig om je uit te nodigen voor een marktonderzoek, maar  bij de beantwoording wordt zo snel mogelijk de link met jou als bevraagde persoon doorbroken.
 • Persoonsgegevens kunnen ook samengebracht worden voor de aanmaak van categorieën  van spelers zodat wij jou als speler en je voorkeuren beter leren kennen. Dit noemen we profilering.

Profilering maakt het mogelijk om bepaalde aspecten van jouw gedrag, interesses en gewoontes te analyseren en te voorspellen. Met het bekomen resultaat kunnen wij jou dan relevante informatie sturen via email, onze eigen websites of websites van derden. Dit heeft een aantal voordelen voor jou, als speler. Zo ontvang je relevante aanbiedingen en kortingen wanneer deze bij jouw profiel passen


Indien je geen gepersonaliseerde aanbiedingen wil krijgen, dan kan je hiertegen bezwaar maken. Meer informatie omtrent de uitoefening van het recht van bezwaar vind je hier.