Loterijwinsten delen volgens de regels van de kunst

Wie met de Lotto, EuroMillions, of een krasbiljet het ‘groot lot’ gewonnen heeft, wil vaak graag een naaste of een organisatie laten delen in de winst. Een gul gebaar, maar je houdt je daarbij toch maar best aan bepaalde regels.

Cash is absoluut te mijden

Een gedeelte van de winst in contanten uitdelen, als een gift van hand tot hand, is een slecht idee. Olivier Neyrinck, lid van de communicatiecel van de Federatie van het Belgisch Notariaat raadt aan om "de personen in kwestie bij voorkeur met een overschrijving op hun rekening in de watten te leggen. Op die manier kunnen schenker en ontvanger altijd de oorsprong van het geld aantonen en hoeven ze niet te vrezen door de fiscus op de rooster te worden gelegd voor mogelijke witwaspraktijken".

Een officiële schenking volgens de regels

Andermaal: om zich te wapenen tegen elke verdenking aangaande de herkomst van een som die plots op de rekening van de begunstigde verschijnt, maar ook om te bewijzen dat men wel degelijk de intentie had om een bedrag te schenken aan deze of gene persoon of vereniging, verdient het de voorkeur een beroep te doen op een officiële schenking. "Neem het van mij aan, daarmee kan heel wat fiscale, juridische en zelfs familiale ellende voorkomen worden”, verzekert Olivier Neyrinck. "Bovendien gaat het om een eenvoudige procedure en zijn de bijbehorende schenkingsrechten beperkt".

Om een schenking concreet te maken, volstaat een brief waarin men zijn bedoeling kenbaar maakt. Die brief moet gedateerd zijn en gericht aan de begunstigde. Het poststempel geldt als officiële datering. De eigenlijke betaling kan daarna gewoon per overschrijving gebeuren.

Je beschikt daarbij nog over volgende twee opties …

  • Je laat de schenking niet registreren door een notaris. "In dat geval zal de begunstigde, mocht de schenker binnen de drie jaar overlijden, successierechten moeten betalen op het ontvangen bedrag", waarschuwt Olivier Neyrinck. Als er tussen de beide betrokkenen geen of slechts een verre familieband bestaat, kunnen die successierechten vrij hoog oplopen. Indien de gelukkige niet bekendmaakte een schenking te hebben ontvangen en de fiscus komt erachter in het kader van een controle, riskeert de ontvanger bovendien een fikse boete.
  • Je registreert de schenking bij een notaris en betaalt vooraf de schenkingsrechten. “Dit is veruit de verstandigste optie”, adviseert Olivier Neyrinck. “Temeer omdat die rechten hier zeer redelijk uitvallen. In rechte lijn, dat wil zeggen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden, gaat het in Vlaanderen en Brussel om 3 % en in Wallonië om 3,3 %”. Voor schenkingen tussen broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten gaat het respectievelijk om 7 en 5,5 %", aldus nog de woordvoerder. “En bij schenkingen aan iedere andere persoon of aan een rechtspersoon, spreken we over 7 % in Vlaanderen en Brussel en 7,7 % in Wallonië”.

En als ik een anonieme gift verkies?

“Eigenlijk is dat geen echte optie”, bevestigt Olivier, “omdat je in principe van elk bedrag de herkomst moet kunnen aantonen. Een persoon of organisatie die een flink bedrag toegeschoven krijgt zal zich dus altijd afvragen waar dat geld vandaan komt en wantrouwig staan tegenover de schenking. Heel terecht overigens”.

Wist je dat?

Of je nu wint of niet, telkens je speelt help je. Mede dankzij jou ondersteunt de Nationale Loterij elk jaar talloze projecten en initiatieven. Ontdek hier welke goede doelen je steunt als je speelt.