Ga naar hoofdcontent

Nationale Loterij en jouw persoonsgegevens

Met deze verklaring (hierna de 'Verklaring') willen wij jou informeren waarom en op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, de Nationale Loterij, een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 25-33, en met ondernemingsnummer 0223.967.357 (hierna 'wij').

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die we opvragen en gebruiken.Met ‘verwerking van persoonsgegevens’ bedoelen we het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, wijzigen, bekendmaken,  verspreiden of vernietigen ervan.

Onze maatregelen geven je heel wat waarborgen:

  • Je blijft geïnformeerd over de verwerking van je gegevens en over je rechten;
  • je behoudt de controle over je persoonsgegevens;
  • je kan je rechten uitoefenen (meer info in punt 9).

 

Binnen de Nationale Loterij hebben we een onafhankelijke functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangeduid die bijkomend toeziet op de bescherming van jouw persoonsgegevens. Onze DPO biedt je een extra waarborg voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens.

Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op met onze DPO