Ga naar hoofdcontent

Met wie delen we gegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende personen:

  • Binnen de Nationale Loterij krijgen alleen werknemers en ‘aangestelden’ toegang tot jouw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Ze handelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Nationale Loterij.
  • Daarnaast doen wij een beroep op externe leveranciers voor bepaalde verwerkingen om onze producten en activiteiten aan te bieden. Bijvoorbeeld IT-bedrijven, communicatie- of marktonderzoekbureaus. Ook deze derden hebben - in het kader van de door ons gevraagde diensten - soms toegang tot je persoonsgegevens. Met technische, organisatorische en contractuele maatregelen zorgen we dat zij die alleen gebruiken en verwerken voor de doeleinden vermeld in punt 4. Eveneens zorgen we ervoor dat de wettelijke minimumeisen en veiligheidsnormen altijd worden gerespecteerd.
  • Je persoonsgegevens worden alleen als wij dat wettelijk verplicht zijn, gedeeld met toezichthoudende overheden, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.
  • Je persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld voor hun eigen commerciële doelstelling. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de door de Nationale Loterij vastgestelde doeleinden. Andere ondernemingen kunnen je gegevens dus niet gebruiken om je bvb. reclame te sturen.
  • Transactionele persoonsgegevens worden enkel gepseudonimiseerd gedeeld met derden. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie punt 4.4). Zo kunnen we jou ook op andere websites relevante aanbiedingen doen. Deze derden kunnen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de door de Nationale Loterij vastgestelde doeleinden.

Indien je deze overdracht aan derden niet wil dan kan je je voorkeuren altijd wijzigen. Er zijn 2 type voorkeuren die impact hebben op het krijgen van gepersonaliseerde advertenties op andere websites: de cookievoorkeuren enerzijds en de voorkeuren voor communicatie op maat anderzijds. Kies je ervoor om de analytische en marketing cookies niet aan te vinken, dan zal je ook geen gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen. 


Meer info hierover vind je bij profilering (4.4) en cookies (2.3).