Ga naar hoofdcontent

De Nationale Loterij steunt de Belgische Cardiologische Liga

De Nationale Loterij ondersteunt de Belgische Cardiologische Liga. Al meer dan vijftig jaar strijdt de Belgische Cardiologische Liga tegen hart- en vaatziekten. Haar doel is om de bevolking, patiënten en hun naasten te informeren over hart- en vaatziekten via preventiecampagnes.Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in België, vandaar het belang van het informeren van de Belgen, omdat alleen actieve preventie het aantal mensen met hartproblemen en risicogroepen op lange termijn kan verminderen. Sinds 1993 is de Nationale Loterij dankzij haar spelers een trotse partner om financiële steun te kunnen bieden aan de Belgische Cardiologische Liga!

De Week van het Hart

De laatste week van september lanceert de Belgische Cardiologische Liga haar traditionele ‘Week van het Hart’. Elk jaar staat deze actie centraal rond een boodschap voor het grote publiek. Voor 2024 heeft de Belgische Cardiologische Liga als topic ‘Hartstilstand’ gekozen. Nog steeds gaan er dagelijks te veel levens verloren door een gebrek aan kennis bij burgers over dit kritieke onderwerp. Elke minuut telt bij een hartstilstand, en we streven ernaar om deze campagne het startpunt te maken van onze strijd tegen deze levensbedreigende situatie. Om onze acties te versterken, zullen we onze Reanim-app herlanceren, die een overzicht geeft van de dichtstbijzijnde defibrillatoren. Er zullen talrijke acties worden gelanceerd bij sportfederaties, en reanimatiecursussen georganiseerd worden. Ons doel is om het bewustzijn te vergroten en de bevolking voor te bereiden om snel te reageren in een dergelijke situatie. De Week van het Hart zal plaatsvinden van 23 tot 29 september 2024.

Elke beweging telt!

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden jaarlijks ongeveer 3,2 miljoen sterfgevallen toegeschreven aan een gebrek aan lichaamsbeweging, wat het risico op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes aanzienlijk verhoogt. Wereldwijd doet een op de vier volwassenen en meer dan 80% van de adolescenten niet voldoende aan lichaamsbeweging. Deze bevindingen hebben de Belgische Cardiologische Liga gemotiveerd om in 2018 haar campagne "Please Stand Up & Move" te lanceren. Het doel? Het aanmoedigen van een duurzame en algemene verandering naar een actievere levensstijl. Dit jaar zal onze focus liggen op "Elke beweging telt", met als doel Belgen aan te moedigen om meer te bewegen en nieuwe gewoonten van beweging in hun dagelijks leven te integreren. De campagne "Elke beweging telt" zal gedurende de hele maand mei plaatsvinden.