Ga naar hoofdcontent

De Nationale Loterij steunt Dokters van de Wereld

"Dokters van de Wereld" helpt daklozen

De ngo "Dokters van de Wereld" is overal op onze planeet bedrijvig in de gezondheidszorg voor kwetsbare mensen - óók in ons land.

Haar prioriteit ? Het welzijn van mensen, zonder de minste discriminatie inzake afkomst, geloof, filosofische opvattingen of politieke overtuiging.

De steun van de spelers van de Nationale Loterij maakt het voor "Dokters van de Wereld" mogelijk om met haar "Medibus" behoeftige mensen op te zoeken om hen toch enige toegang tot verzorging te geven.

De vrijwilligersploeg van "Dokters van de Wereld" - die onder anderen bestaat uit verplegers en onthaalpersoneel - verstrekt niet alleen concrete medische zorg aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij, maar smeedt bovendien (opnieuw) een sociale band met eenieder die uitgesloten is van medische zorg.

Inderdaad, veel mensen die de medische hulp van "Dokters van de Wereld" genieten, vallen in het "klassieke" gezondheidssysteem helemaal uit de boot : ze zijn niet aangesloten bij een ziekenfonds, ze zijn niet in het bezit van officiële identiteits- en verblijfspapieren, ze hebben amper geld, en ze zijn bang om dat geld aan gezondheidszorg te moeten besteden, of ze wantrouwen het systeem.

Maak kennis met "Dokters van de Wereld" aan de hand van een reportage over hun dienstverlening aan de kwetsbare mensen in onze eigen hoofdstad.