Ga naar hoofdcontent

De Nationale Loterij steunt Housing First Belgium

Jaar na jaar keert de Nationale Loterij tal van subsidiebedragen uit aan sociale instellingen en organisaties. Op die manier steunt de Nationale Loterij de concretisering van projecten op zeer uiteenlopende vlakken :
 

  • armoedebestrijding, via de opvang, 
  • de begeleiding en de dagelijkse bijstand van de minstbedeelden
  • de organisatie van diverse soorten van opleidingen die ten goede komen aan de sociale én professionele (re)integratie
  • de organisatie van solidariteitsacties
  • de verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een beperking en van zieken
  • en een bijdrage aan de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor werkelijk iederéén. 
     

In deze context steunt de Nationale Loterij ook "Housing First Belgium", een methode om dakloosheid te bestrijden door huisvesting onmiddellijk toegankelijk te maken voor de meest kwetsbare daklozen, d.w.z. mensen die al geruime tijd dakloos zijn, die problemen hebben met hun mentale/lichamelijke gezondheid en/of lijden aan een verslaving.

Het project voorziet in een intensieve multidisciplinaire begeleiding die ervoor moet zorgen dat de mensen in kwestie in hun woning kunnen blijven.

De huisvesting zelf kan zowel afkomstig zijn van de openbare als van de privé-woningmarkt. De bewoner wordt huurder van het pand, ondertekent dus een huurcontract en betaalt zelf zijn huur. Begeleidingsploegen helpen hem gedurende zijn volledige hersteltraject.

In 2022 geeft de Nationale Loterij nog steeds financiële steun aan dit innovatieve project van sociale (re)integratie. Het gaat om negentien over het hele land verspreide "Housing First"-teams ; concreet draagt de Nationale Loterij bij aan de versterking van deze teams.

Sinds de start van "Housing First" in 2013 - toen nog bij wijze van experiment - is het aantal projecten spectaculair gestegen : van 5 in 2013 tot ruim 25 in 2022 ! In heel ons land genieten nu meer dan 1.000 minderbedeelden deze volledig mensgerichte begeleiding, die de bedoeling heeft om hen op een duurzame manier zowel sociaal als professioneel te (re)integreren in de maatschappij.

Deze begeleiding heeft haar doeltreffendheid al snel bewezen : uit studies over "Housing First Belgium" blijkt dat 93% van de betrokken mensen na twee jaar definitief in zijn woning kan blijven.