Ga naar hoofdcontent

De Nationale Loterij steunt 124 organisaties en verenigingen in het kader van haar projectoproep rond armoedebestrijding en sociale inclusie

Met de steun van haar spelers lanceerde de Nationale Loterij in maart 2022 haar eerste projectoproep met als thema ‘armoedebestrijding en sociale inclusie’. In totaal werd € 2.250.000 vrijgemaakt om te verdelen onder organisaties en verenigingen die werken rond de twee gekozen focusthema’s:

 

 • Initiatieven die erop gericht zijn om kwetsbare groepen, in het bijzonder éénoudergezinnen, aan te moedigen om deel te nemen aan sport en cultuur. Dit is een positieve en constructieve manier om hen uit het sociale isolement van hun kleine leefwereld te tillen en op langere termijn uit de vicieuze cirkel van armoede.
 • Initiatieven die inzetten op de preventie van armoede en sociaal isolement door schoolgaande kinderen te ondersteunen aan de hand van huiswerk- en studiebegeleiding, of nog door de mensen in een kwetsbare situatie te ondersteunen door hen te begeleiden in een gezond beheer van hun huishoudbudget. Dit is opnieuw een duurzame manier om langetermijnverandering mogelijk te maken.
   

Liefst 244 organisaties dienden voor eind april een dossier in. Meer dan de helft daarvan, 124 om precies te zijn, werden geselecteerd door een vakkundig uitgekozen jury van 8 personen.

124 laureaten kregen de boodschap dat ze kunnen rekenen op de steun van de Nationale Loterij en al haar spelers voor een maximumbedrag van € 25.000. Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

Ontdek alle organisaties

Bekijk hieronder de interactieve kaart met alle geselecteerde organisaties. Klik op de pin voor een korte beschrijving en een afbeelding van elk van de gelukkige laureaten.

Enkele reacties

We brachten ook enkele van de gelukkige organisaties een kort bezoekje en overhandigden hen ter plaatse hun cheque. Bekijk de video's hieronder:

Samenstelling van de jury

 • Olivier Alsteens, COO, Directeur Partnership de la Loterie Nationale
 • Lisa Denis, Présidente de la Ligue des Familles
 • Françoise Goffinet, Attachée à l’Institut pour l’Egalite des Femmes et des Hommes
 • Stéphane Heymans, Directeur Général de la Centrale des Services à Domicile
 • Yasmien Naciri, onderneemster, spreker en auteur rond inclusie, educatie, onderwijs en sociale mobiliteit
 • Audrey Poels, Conseillère au cabinet de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre la pauvreté, Madame Karine Lalieux
 • Jan Vanderhoeven, Adviseur bij het kabinet van de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Nationale Loterij, de heer Sammy Mahdi
 • Peter Wouters, Algemeen directeur van Beweging.net

Kan jouw organisatie ook een duwtje in de rug gebruiken? Houd dan zeker onze website in de gaten, want binnenkort ontdek je het thema van onze volgende projectenoproep, en kom je misschien in aanmerking voor financiële steun voor jouw project.