Ga naar hoofdcontent

Nationale Loterij steunt 112 organisaties en verenigingen in het kader van haar projectoproep rond duurzame ontwikkeling

Met de steun van al haar spelers lanceerde de Nationale Loterij in maart 2023 een projectoproep met als thema ‘duurzame ontwikkeling. In totaal werd € 2.250.000 vrijgemaakt om te verdelen onder organisaties en verenigingen die bezig zijn met het realiseren van specifieke projecten op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Voor een maximumbedrag van € 25.000 konden deze organisaties projectvoorstellen indienen die erop gericht zijn de organisatie of haar activiteiten duurzamer te maken. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties dienen voor deze projectoproep als leidraad en zijn gebaseerd op drie fundamentele dimensies: economisch, sociaal en ecologisch. Met duurzame ontwikkeling als centraal thema moeten alle ingediende projecten verband houden met aanverwante thema’s zoals circulaire economie (recyclage van materialen), het milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, …)

Liefst 236 organisaties dienden een dossier in, waarvan in eerste selectie 179 projecten werden weerhouden. Een bekwame negenkoppige jury, die bestaat uit leden die werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid op het vlak van duurzame ontwikkeling, beoordeelde in de maand juni de projecten en selecteerde finaal 112 laureaten, waarvan 53 aan Franstalige kant en 59 aan Nederlandstalige kant.

Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

Ontdek alle organisaties

Bekijk hieronder de interactieve kaart met alle geselecteerde organisaties. Klik op de pin voor een korte beschrijving en een afbeelding van elk van de gelukkige laureaten.

Enkele reacties

We brachten ook enkele van de gelukkige organisaties een kort bezoekje en overhandigden hen ter plaatse hun cheque. Bekijk de video's hieronder:

Samenstelling van de jury

  • Olivier Alsteens, COO, Directeur du département PSD de la Loterie Nationale
  • Benoit Derenne, CEO Fondation pour les Générations Futures
  • Jan Mertens, Conseiller scientifique au Conseil fédéral du développement durable (CFDD)
  • Marie-Line Gabriël, Attachée Développement Durable à l’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD)
  • Arnout Justaert, Directeur de la Fédération NGO
  • Katja Biedenkopf, Professeur associé en Politique de Durabilité à Leuven International an European Studies (LINES), KU Leuven
  • Brent Bleys, Assistant Professor at the department of General Economics of the Faculty of Economics and Business Administration, Universiteit Gent
  • Laurence de Callataÿ, Coordinatrice ad intérim & Partnership Manager, Be Planet
  • Benoit Quittre, Président de Coalition Ecopreneur Kaya & Managing Consultant at Pharadigm Management
Kan jouw organisatie ook een duwtje in de rug gebruiken? Houd dan zeker onze website in de gaten, want binnenkort er volgen ook in 2024 nog projectoproepen en misschien maak jij aanspraak op subsidies voor jouw project.