Ga naar hoofdcontent

Nationale Loterij steunt 58 organisaties en verenigingen in het kader van haar projectoproep rond ‘kinderarmoedebestrijding’

Met de steun van al haar spelers lanceerde de Nationale Loterij in juni 2023 een projectoproep met als thema ‘kinderarmoedebestrijding’. In totaal werd € 3.000.000 vrijgemaakt om te verdelen onder organisaties en verenigingen die bezig zijn met het realiseren van specifieke projecten op het vlak van kinderarmoedebestrijding.

Voor een maximumbedrag van € 25.000 konden deze organisaties projectvoorstellen indienen die erop gericht zijn om kinderarmoede de wereld uit te helpen. Het IVe Federaal Plan Armoedebestrijding en Ongelijkheden, goedgekeurd door de Ministerraad op 15 juli 2022, maakt van de strijd tegen kinderarmoede een transversaal thema en een van haar hoofdprioriteiten. Met betrekking tot deze kwestie neemt het Federaal Plan als referentiekader de Europese aanbeveling “Investeren in kinderen om de vicieuze cirkel van ongelijkheid te doorbreken”, die bepleit dat de inspanningen zich moeten richten op: 
 

 • De toegang tot voldoende middelen: kinderen de kans geven om op te groeien in gezinnen die over doelgerichte middelen beschikken;
 • De toegang tot kwalitatieve en betaalbare diensten: toegang garanderen tot kwalitatieve diensten voor het welzijn van kinderen, zoals ook bepleit door de Europese Kindergarantie;
 • Het opgroeien in een gezonde omgeving: kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen in een omgeving die bevorderlijk is voor hun groei en gezondheid;
 • Het recht van kinderen om te participeren: het bevorderen van de participatie van kinderen in besluitvormingsprocessen die hen aangaan en hen de kans geven om deel te nemen aan verschillende activiteiten.
   

93 organisaties dienden een dossier in, waarvan in een eerste selectie 81 projecten werden weerhouden. Een bekwame achtkoppige jury, samengesteld uit leden die werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid op het vlak van kinderarmoedebestrijding, beoordeelde in de maand oktober de projecten en selecteerde finaal 58 laureaten, waarvan 25 aan Franstalige kant en 33 aan Nederlandstalige kant. Samen werd voor hen een bedrag vrijgemaakt van € 1.162.710.

Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

Enkele reacties

We brachten ook enkele van de gelukkige organisaties een kort bezoekje en overhandigden hen ter plaatse hun cheque. Bekijk de video's hieronder:

Samenstelling van de jury
 

 • Olivier Alsteens, Chief Partnerships, CSR and Draws Officer - Loterie Nationale Bernard De Vos, Ancien délégué aux Droits de l’Enfant
 • Tania Dekens, CEO – Iriscare
 • Audrey Poels, Conseillère au Cabinet de la Ministre des pensions et de l'intégration sociale, chargée de la lutte contre la pauvreté, des personnes handicapées et de Beliris 
 • Benoit Provost, Conseiller au Cabinet de la Ministre des pensions et de l'intégration sociale, chargée de la lutte contre la pauvreté, des personnes handicapées et de Beliris 
 • Henk Van Hootegem, Coördinator at Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
 • Wim Van Lancker, Associate Professor Social Work and Social Policy - University of Leuven 
 • Bea Cantillon, Professor of Social Policy and Director of the Herman Deleeck Centre for Social Policy - University of Antwerp 
 • Renaud Tockert, Administrateur délégué - Opérations de Solidarité CAP48 – RTBF 
   

Kan jouw organisatie ook een duwtje in de rug gebruiken? Tijdens de huldiging van de laureaten in het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel kondigde de Nationale Loterij meteen een nieuwe projectoproep aan rond hetzelfde thema: ‘kinderarmoedebestrijding’. Het resterende bedrag van de oorspronkelijk vrijgemaakte € 3.000.000 zal verdeeld worden onder organisaties die de strijd aangaan met kinderarmoede en die een beduidend verschil kunnen maken binnen de gekozen thematiek. Organisaties die een project willen indienen kunnen dat nog tot 23 april via de website https://projectoproep.nationale-loterij.be/nl/.