Projectoproep "Kinderarmoedebestrijding"

De Nationale Loterij lanceert een tweede projectoproep dit jaar met als thema "Kinderarmoedebestrijding". Organisaties die rond deze thematiek projecten hebben of willen opstarten kunnen voor de projectoproep inschrijven. Een dergelijke grootschalige projectenondersteuning wordt mogelijk gemaakt dankzij de betrokkenheid van de spelers van de Nationale Loterij. Dankzij hen kan de Nationale Loterij middelen vrijmaken om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Aan deze projectoproep wordt een totaal bedrag toegewezen van 3.000.000 euro. Dit bedrag zal verdeeld worden over talrijke diverse projecten die binnen het koepelthema een verschil zullen maken. 

Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

"Kinderarmoedebestrijding"

Het IVe Federaal Plan Armoedebestrijding en Ongelijkheden, goedgekeurd door de Ministerraad op 15 juli 2022, maakt van de strijd tegen kinderarmoede een transversaal thema en een van haar hoofdprioriteiten. Met betrekking tot deze kwestie neemt het Federaal Plan als referentiekader de Europese aanbeveling “Investeren in kinderen om de vicieuze cirkel van ongelijkheid te doorbreken”, die bepleit dat de inspanningen zich moeten richten op:

 

  • De toegang tot voldoende middelen: kinderen de kans geven om op te groeien in gezinnen die over doelgerichte middelen beschikken;
  • De toegang tot kwalitatieve en betaalbare diensten: toegang garanderen tot kwalitatieve diensten voor het welzijn van kinderen, zoals ook bepleit door de Europese Kindergarantie;
  • Het opgroeien in een gezonde omgeving: kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen in een omgeving die bevorderlijk is voor hun groei en gezondheid;
  • Het recht van kinderen om te participeren: het bevorderen van de participatie van kinderen in besluitvormingsprocessen die hen aangaan en hen de kans geven om deel te nemen aan verschillende activiteiten.
     

Ultieme indieningsdatum : woensdag 16 augustus 2023 om 12 uur.

Alle niet-commerciële verenigingen die in de sector actief zijn, mogen een project indienen ter waarde van een maximumbedrag van 25.000 euro. Wie belangstelling heeft, kan alle concrete gegevens, het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende etappes voor de indiening van een dossier, enz. consulteren via deze link. De dossiers moeten worden ingediend vóór 16 augustus 2023 om 12 uur. Vervolgens zal de jury in de loop van de daarop volgende weken samenkomen om de laureaten te kiezen.

Deze projectoproep is het resultaat van een samenwerking tussen de Nationale Loterij, de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij, de heer Vincent Van Peteghem, en de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, mevrouw Karine Lalieux.