Ga naar hoofdcontent

Nieuws

Officiële reactie: de Nationale Loterij publiceert in volledige transparantie het schrijven van 1 oktober 2021

Naar aanleiding van de recente nationale berichtgeving rond een schrijven van de Nationale Loterij aan de regering in verband met de verhoging van de monopolierente, wenst de Nationale Loterij volledig transparant te zijn wat betreft de inhoud van desbetreffende brief van 1 oktober 2021. Deze brief wordt integraal en zonder aanpassingen gepubliceerd op de website van de Loterij. 

Eerst en vooral wenst de Nationale Loterij te verduidelijken dat het artikel dat verscheen in de krant ‘Het Laatste Nieuws’ op zaterdag 11 juni 2022 geen correcte weergave is van de feiten.

De Nationale Loterij was geenszins betrokken bij de redactie van het voorstel tot Koninklijk Besluit van Minister Van Quickenborne omtrent een verbod op gokreclame. De regering werkt al veel langer aan verstrengde maatregelen inzake gokreclame en dit voorstel tot KB was dus niet nieuw. Het schrijven van de Nationale Loterij aan de staatssecretarissen Mahdi en De Bleeker op 1 oktober 2021 stond en staat nog steeds volledig los van het KB.

Wel dient deze brief gezien te worden in het licht van een steeds groter wordende gokverslavingsproblematiek in ons land, iets wat door de Loterij niet miskend wordt. Sterker nog, we waarschuwen al enkele jaren dat de vrijmaking van de markt zo’n tien jaar geleden, zonder strenge regels, en de steeds agressievere en misleidende praktijken van de privéoperatoren tot een grote sociale problematiek van verslaving zou leiden. Deze kwalijke evolutie is voor de Nationale Loterij een bron van onterechte reputatieschade, want wij zijn een historische, transparante en verantwoordelijke speler in de sector die van de overheid de opdracht heeft gekregen om te kanaliseren en zo spelers van risicovolle spelen naar spelen met laag risico’s te begeleiden.

We herhalen graag ons standpunt dat de Nationale Loterij geen deel is van het probleem, maar wel van de oplossing. De Nationale Loterij is het enige bedrijf dat op een objectieve manier zou kunnen aantonen wat het spelgedrag is en waar de verschillen zitten tussen een loterijspeler en iemand die op sportweddenschappen speelt. We bieden hiertoe graag onze expertise aan om tot een goeie, evenwichtige oplossing te komen voor een probleem dat onze hele maatschappij aanbelangt.

Wanneer er vanuit de regering een vraag komt om een hogere vergoeding te betalen voor haar monopolierecht, vinden we het vanuit de Nationale Loterij dan ook niet meer dan normaal dat wij de aandacht van de regering vestigen op het feit dat ons monopolie de voorbije jaren aanzienlijk werd aangetast door de komst van heel wat private aanbieders van kansspelen die aan minder strenge regels zijn onderworpen en die vrije baan krijgen door het gebrek aan regulering en handhaving omtrent casinospelen en sportweddenschappen. En dat ze daarnaast bovendien ook aan de basis liggen van de sterk groeiende gokproblematiek in de samenleving.

In ons schrijven halen we dus terecht aan dat er meer maatregelen nodig zijn op verschillende domeinen. Zoals daar zijn: splitsing van het aanbod van kansspelen op kansspelwebsites zoals het Grondwettelijk Hof vooropstelt, de nood aan beperking van reclame en dit in verhouding tot het risico op verslaving van het product dat geadverteerd wordt en een betere regulering van de laagdrempelige verkoop van sportweddenschappen in zogenaamde krantenwinkels. 
Bovengenoemde punten werden reeds voordien door alle actoren gezien als noodzakelijke maatregelen die kunnen helpen in het bekampen van gokverslaving en zijn dus geenszins een eis. 

De brief van 1 oktober 2021 aan de staatssecretarissen Mahdi en De Bleeker acht de Nationale Loterij van essentieel belang om de verschillende actoren met kennis van zaken te helpen bij het nemen van hun verdere beslissing. De inhoud van deze brief was gekend bij de voltallige raad van bestuur en de regeringscommissarissen van de Nationale Loterij. We kunnen dus zonder enige terughoudendheid en in alle transparantie dit schrijven integraal ter inzage publiceren op onze website.

 

Bekijk de brief hier