Verdeling van de subsidies

Dankzij onze spelers!

Elke dag opnieuw maken onze spelers vele mensen gelukkig. Zij creëren kansen én maken het engagement van de Nationale Loterij waar. 

Dankzij onze spelers kunnen we in 2018 € 185.300.000 herinvesteren in tal van maatschappelijke projecten  en verenigingen met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk doel. Bij de Nationale Loterij is iedereen winnaar.

Over de subsidiebedragen en verdeling beslist de federale regering. De desbetreffende jaarlijkse koninklijke besluiten worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.