Ga naar hoofdcontent

Trots op ons zilveren CO2 Neutral label

Bij de Nationale Loterij vinden we het erg belangrijk om een ambitieus klimaatactieplan op tafel te kunnen leggen. Daarom zetten we ons elke dag in op verschillende fronten om onze uitstoot te reduceren én om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Die inspanningen goten we in een ambitieus vijfpuntenplan, een plan dat onze onderneming reeds het zilveren C02 Neutral-label van CO2logic opleverde:
 

 1. Onze CO2-impact: De Nationale Loterij meet elk jaar hoeveel haar CO2-uitstoot bedraagt. In 2022 gingen we zelfs nog een stapje verder en brachten we ook in kaart hoeveel de CO2 we via onze leveranciers uitstootten. Zo kregen we een globaal zicht op onze totale CO2-uitstoot en weten we waar we moeten aan werken. 

 2. Onze CO2-reductiedoelstellingen: De Nationale Loterij heeft zich via de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) formeel geëngageerd tot het Science Based Target Initiative (SBTi), de belangrijkste standaard om de klimaatambities van bedrijven te tonen. Doestellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen worden als "wetenschappelijk onderbouwd" beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat volgens de laatste klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Deze houden in dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot minder dan 2°C boven het pre-industriële niveau en inspanningen moeten leveren om de opwarming te beperken tot 1,5°C. De Nationale Loterij verbindt zich ertoe om tegen 2030 (in vergelijking met 2022) de uitstoot waar ze zelf verantwoordelijk voor is (haar Scope 1&2 emissies) te verminderen met 50%  en de uitstoot via haar leveranciers (haar scope 3 emissies ) met 25% te verlagen. 

 3. Ons klimaatplan
  • Volledige elektrificatie van ons wagenpark (personenauto's en bestelwagens) tegen 2030.
  • Energiebesparende maatregelen: energiezuiniger maken van onze gebouwen, op al onze locaties overstappen op led-verlichting en overgaan op duurzame energie (groene stroom en geothermie). 
  • Samenwerken met onze leveranciers en partners om onze indirecte emissies ook naar beneden te brengen en zo onze impact te vergroten.
  • We zullen ook inspanningen doen om evenementen die we steunen en zelf organiseren duurzamer te laten verlopen. (minder afval, circulair, hernieuwbare energie,...)

 4. CO2-reducerende projecten: In 2023 steunden we twee "cookstoves-projecten" in Azië en Afrika die efficiënte houtkacheltjes ter beschikking stelden van de lokale bevolking. Deze kachels verbruiken veel minder hout, waardoor er minder bos gekapt moet worden en er bijgevolg ook minder CO2 terug in de lucht gelaten wordt. Bovendien produceren de kachels ook veel minder rook waardoor ze ook minder CO2 produceren en gezonder zijn voor de persoon die ermee kookt.

 5. Transparante communicatie: We communiceren transparant over onze engagementen, acties en resultaten.
   

Klik hier voor meer info over ons CO2 Neutral label.